Hem

Skogssluttning i september, Björkfors, Sangis älvdal.

Skogsluttning vid Björkforsen

”Jag trivs bäst i öppna landskap”, gillar svenskar att sjunga.

Vi som står bakom denna blogg trivs också bäst i öppna landskap. Vi tror att ett öppet land med generösa regler för invandring och en flyktingpolitik som verkligen ger skydd åt dem som fruktar för sina liv, sin fysiska integritet och hälsa i sitt hemland är ett bra land för alla. Vi tror att Gud skapat en mänsklighet och en värld. Därför anser vi att politiska gränser är artificiella och absolut inte får upprätthållas till priset av att mänskliga rättigheter kränks.

Vi vet också att det finns plats i Sverige. Vårt land är glesbebyggt och glesbygden blir bara glesare. Sverige har inte råd att bedriva en omänsklig och restriktiv politik gentemot asylsökande och andra immigranter, varken av moraliska eller ekonomiska skäl.

Vi är några som försöker bygga ett nätverk kring de här frågorna – aktioner för flyktingar som handlar om opinionsbildning, information och för den som tror på det bön – och skulle uppskatta respons från er som är intresserade. I andra änden flyktingaktion finns blockader och illegalt motstånd. Det ena hör ihop med det andra, och det finns bra organisation kring detta som nätverket ”Ingen människa är illegal” och ”Aktion mot deportation”.

Det som saknas är nätverk kring lagliga aktioner som fler medborgare bör kunna engagera sig i.

Du som läser den här bloggen och tycker ovanstående låter bra, hör av dig till oss. Så vet vi att vi är flera som vill arbeta för saken, och så uppmuntrar vi varandra och lär oss på vägen.