Länkar

Flyktingbloggen är en partipolitiskt obunden samlingsplats för aktivister, debattörer, politiker och organisationer som arbetar för en mänsklig flyktingpolitik.

Nätverket Aktion mot deportation

Nätverket Ingen är illegal http://www.ingenillegal.org/

Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande http://www.sweref.org/

Svenska Amnesty http://www.amnesty.se/om-amnesty/amnesty-pa-din-ort/

Asylnytt http://www.sanna-ord.se/asylnytt/index.html

Röda Korsets svenska flyktingarbete http://www.redcross.se/detta-gor-vi/i-sverige/stod-till-migranter/

Bengt Sjöberg är en pastor i Filipstad som tillsammans med sin församling jobbar väldigt mycket med stöd till flyktingar.  Bengts blogg: http://bengtsjoberg.blogg.se/

http://www.flyktingfonden.se/ samlar in och fördelar pengar till papperslösa som exempelvis inte kan betala för sin förlossning, sin sjukvård etc.

Annonser